جمهوری اسلامی ایران

سازمان صنعت، معدن و تجارت

استان سمنان(آزمایشی)

هدر پورتال
   
 
  • حوزه ریاست

   حوزه ریاست

    

   رئیس اداره ایمنی ، بهداشت، محیط زیست و انرژی

   نام: اسدالله

    

   نام خانوادگی: صفری

   شماره تماس:

   شماره داخلی:285

    

     

    

    

   مسئول حراست :

   نام: علیرضا

    

   نام خانوادگی: احسانی

   شماره تماس:33442527

   شماره فاکس:33441468
   شماره داخلی:202

    

    

    

    

    

    

   رئیس اداره طرحها و برنامه ریزی:

    

   نام: فاطمه

    نام خانوادگی: هراتیان نژادی

    شماره تماس:33442561

   شماره فاکس:33441468
   شماره داخلی:293

    

    

    

    

    

    

    

   رئیس اداره آموزش ، پژوهش و فناوری:
    
    نام:مهدی
    نام خانوادگی:میرکو
    شماره تماس:33435120
    شماره فاکس:33441468
   شماره داخلی:248

    

    

    

    
    
    
    
    
     

   رئیس اداره نظارت و بازرسی:

    

    نام: مهدی

    نام خانوادگی: یحیایی

    شماره تماس:33433317

    شماره فاکس:33441468

   شماره داخلی:256

    

    

    

    

       

    

    

    

    

    

    

    
مجموع بازدیدها : 3,405,840
تعداد بازدید امروز : 599
آخرین به روزرسانی : 12:47  1397/12/01