جمهوری اسلامی ایران

سازمان صنعت، معدن و تجارت

استان سمنان

هدر پورتال
   
 
  • حوزه ریاست

   حوزه ریاست

   رئیس اداره ایمنی ، بهداشت، محیط زیست و انرژی

   نام: اسدالله

   نام خانوادگی: صفری

   شماره تماس:

   شماره داخلی:285

   مسئول حراست :

   نام: علیرضا

   نام خانوادگی: احسانی

   شماره تماس:33442527

   شماره فاکس:33441468
   شماره داخلی:203

   رئیس اداره طرحها و برنامه ریزی:

   نام: فاطمه

   نام خانوادگی: هراتیان نژادی

   شماره تماس:33442561

   شماره فاکس:33441468
   شماره داخلی:249

   رئیس اداره آموزش ، پژوهش و فناوری:
   نام:مهدی
   نام خانوادگی:میرکو
   شماره تماس:33435120
   شماره فاکس:33441468
   شماره داخلی:248

   رئیس اداره نظارت و بازرسی:

   نام: مهدی

   نام خانوادگی: یحیایی

   شماره تماس33442561

   شماره فاکس:33441468

   شماره داخلی:293

مجموع بازدیدها : 3,746,725
تعداد بازدید امروز : 2,763
آخرین به روزرسانی : 11:55  1398/03/28