جمهوری اسلامی ایران

سازمان صنعت، معدن و تجارت

استان سمنان(آزمایشی)

هدر پورتال
   
 
  • معاونت امور صنایع

   معاونت امور صنایع

    

   معاون امور صنایع:
   نام: فرامرز
    
   نام خانوادگی: محبوبی
   شماره تماس:33442563
   شماره فاکس:33441468
   شماره داخلی:235

    

    

    

    
    

    

    

   رئیس اداره امور صنایع فلزی:
   نام: رشید
    
   نام خانوادگی:یزدان فرد
   شماره تماس:33436413
   شماره فاکس:33441468
   شماره داخلی:237

    

    

    

    

    

    

   رئیس اداره امور صنایع غیر فلزی
   نام: محمد رضا
    
   نام خانوادگی: عاقلی
   شماره تماس:33436413
   شماره فاکس:33441468
   شماره داخلی:246

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

مجموع بازدیدها : 3,405,858
تعداد بازدید امروز : 617
آخرین به روزرسانی : 12:47  1397/12/01