جمهوری اسلامی ایران

سازمان صنعت، معدن و تجارت

استان سمنان

هدر پورتال
   
 
  • آزادسازی محدوده های معدنی

   آزادسازی محدوده های معدنی

   آزادسازی محدوده های معدنی

   به گزارش روابط عمومی سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان سمنان در راستای تسهیل فرآیند امور و با عنایت به تعدد محدوده‌های بلوکه شده در کشور(شامل درخواستهای صدور پروانه اکتشاف ابطالی، پروانه های اکتشاف ابطال شده و مابقی محدوده های گواهی کشف) و بروز مشکلات عدیده در واگذاری آنها از طریق فرآیند مزایده عمومی و یا ثبت درخواستهای جدید و نظر به راه اندازی سامانه کاداستر از مورخ 16/12/1393 در کل کشور، بدینوسیله اعلام میدارد محدوده های یادشده وفق مشروحه ذیل و از تاریخ 1/10/1394 آزاد اعلام می گردند.

    به گزارش روابط عمومی سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان سمنان در راستای تسهیل فرآیند امور و با عنایت به تعدد محدوده‌های بلوکه شده در کشور( شامل درخواست های صدور پروانه اکتشاف ابطالی، پروانه های اکتشاف ابطال شده و مابقی محدوده های گواهی کشف) و بروز مشکلات عدیده در واگذاری آنها از طریق فرآیند مزایده عمومی و یا ثبت درخواستهای جدید و نظر به راه اندازی سامانه کاداستر از مورخ 16/12/1393 در کل کشور، بدینوسیله اعلام می دارد محدوده های یادشده وفق مشروحه ذیل و از تاریخ 1/10/1394 آزاد اعلام می گردند.
   1- کلیه محدوده های درخواست صدور پروانه اکتشاف که به هر دلیل ابطال و بلوکه شده اند (به استثناء مواردی که پس از اخذ موافقت دستگاههای موضوع ماده (24) قانون معادن ابطال شده اند)،
   با اطلاع رسانی کامل به شیوه فوق، آزاد و از کاداستر حذف می گردند. ضمناً با توجه به ابلاغ تفاهم نامه فی مابین معاونت امور معادن و صنایع معدنی و سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور(طی شماره 65260/60 مورخ 11/3/1394) صرفاً بخشهایی از محدوده هایی که به موجب بخشنامه یادشده
   مورد مخالفت دستگاه مذکور قرار می گیرند، بلوکه شده و از واگذاری آنها خودداری خواهد شد.
   2- کلیه محدوده های بلامعارض ابطالی و همچنین پروانه های اکتشاف ابطالی که حداقل یکبار به مزایده رفته و متقاضی نداشته اند، پس از اطلاع رسانی کامل به شیوه فوق الذکر، آزاد و از کاداستر حذف می گردند. بدیهی است به استناد ماده (26) آیین نامه اجرایی قانون معادن، برگزاری یکبار مزایده برای محدوده های یادشده الزامی بوده و ضروری است پس از برگزاری مزایده و درصورت عدم وجود متقاضی، به شیوه مذکور از کاداستر حذف گردند.
   3- درصورت کاهش مساحت محدوده های پروانه اکتشاف بنا به تقاضای دارنده آن در هر مرحله، بخش کسرشده نیز آزاد می گردد (این بند شامل محدوده های باقیمانده پیش از ابلاغ این بخشنامه هم خواهد بود).
   4- بخشهای باقیمانده از پروانه های اکتشافی که تا زمان صدور این بخشنامه منجر به صدور گواهی کشف یا مجوز برداشت به استناد تبصره (1) ماده (28) آیین نامه اجرایی قانون معادن شده اند، به شیوه مذکور از کاداستر حذف می گردند.
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی:
    
مجموع بازدیدها : 3,746,743
تعداد بازدید امروز : 2,781
آخرین به روزرسانی : 11:55  1398/03/28